(1)
de Medicina Interna, A. C. Comité Editorial 47-4. Acta Med Col 2022, 47.